Sociale doelen

Sociale doelen

De Rode Lopers

De Rode Lopers

De Rode Lopers zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die zich op sportief en maatschappelijk gebied inzet om op die manier financiele middelen in te zamelen ten voordele van kankerpatiënten en hun onmiddellijke omgeving.

Over De Rode Lopers

De oprichting van de vzw vond plaats in 2008. Het team koos ‘rood’ als uiterlijk kenmerk van passie en gedrevenheid. Op een dynamische en integere manier organiseren de ‘Rode Lopers’ tal van activiteiten waaronder de Lenteloop, de Sterrebosloop en de Kaas- en Wijnavond. Jaarlijks neemt de vzw ook deel aan de Roparun die ook zelf de strijd tegen kanker als belangrijkste doel heeft.
De Rode Lopers
CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen versterkt de mogelijkheden van mensen, bestrijdt elke vorm van uitsluiting en komt op voor een menswaardig leven en gelijke kansen voor iedereen. Ze zet zich in voor een harmonieuze samenleving.

Over CAW

De aangeboden dienstverlening spitst zich toe op volgende: ondersteuning op vlak van het persoonlijk en psychisch welbevinden, financiële, materiële en administratieve hulp.
CAW Zuid-West-Vlaanderen
Streekfonds West-Vlaanderen

Streekfonds West-Vlaanderen

Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers (particulieren, groepen, bedrijven, organisaties, …) en lokale verenigingen.

Over Streekfonds West-Vlaanderen

Het Streekfonds wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, met bijzondere aandacht voor initiatieven die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren. Het Streekfonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Streekfonds West-Vlaanderen